Co może rzecznik finansowy?

Finanse osobiste Rankingi Kalkulatory Artykuły Poradnik finansowy

Co może rzecznik finansowy?

rzecznik finansowyKażdy klient, chce mieć w rezerwie kogoś, kto pomoże mu w jego ewentualnych sporach z instytucjami rynku finansowego. czyż może nim być rzecznik finansowy? Wydaje się, że tak. wewnątrz dniu 11 Października 2015, rozpoczął w naszym kraju oficjalne funkcjonowanie urząd rzecznika finansowego.

Powstanie nowego urzędu, jest dla niejeden klientów prawdziwą dobrą nowiną.

Dlaczego? Ponieważ czekano na to od wielu lat. Ale to co się stało, nie przyszło łatwo oraz wymagało pracy wielu środowisk konsumenckich. To także wynik nacisku opinii publicznej, która chciała, aby skupić w jednym ręku kompetencje dotyczące rozpatrywania skarg oraz sporów z poszczególnymi instytucjami finansowymi. Bo przed 11 Października, funkcjonował w kraju nad Wisłą, jedynie rzecznik ubezpieczonych. I jak sama nazwa wskazuje – rozpatrywał jedynie skargi zgłoszone przez osoby ubezpieczone. Natomiast pozostali klienci (np. banków czy SKOK-ów), nie mieli swego opiekuna oraz ich reklamacje czyż skargi były załatwiane min. przez rzecznika praw obywatelskich czy powiatowych rzeczników praw konsumenta. Ale takie rozwiązanie prawne sprawiało, że poziom i czas rozpatrywania poszczególnych spraw pozostawiała wiele do życzenia. Intencje klientów były proste. Dzięki skupieniu spraw finansowych w jednym ręku, klienci np. banków czy SKOK-ów, mają nadzieję na znaczne skrócenie czasu rozpatrywania swoich skarg oraz reklamacji. A także na uwzględnienie ich postulatów w znacznie szerszym stopniu, niż miało to obszar dotychczas. Poza tym, klienci liczą na wiedzę prawniczą oraz profesjonalizm rzecznika finansowego, dzięki czemu będą mieli szansę na rozstrzyganie sporów na ich korzyść. A kto może skorzystać z usług rzecznika? W zasadzie każdy uczestnik rynku finansowego. Ustawodawca bowiem, szczegółowo wymienił podmioty gospodarcze które podlegają nowym rozwiązaniom prawnym.

A są to:

(1) Banki.

(2) Biura maklerskie.

(3) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

(4) Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

(5) Krajowe instytucje płatnicze.

(6) Firmy pożyczkowe.

(7) Krajowe instytucje pieniądza elektronicznego.

(8) Powszechne towarzystwa emerytalne.

(9) Zakłady ubezpieczeniowe.

(10) Biura usług płatniczych.

Rzecznik pieniężny ma szerokie uprawnienia. Na co dzień, zajmuje się oczywiście rozstrzyganiem reklamacji i sporów między klientami a instytucjami rynku finansowego. lecz jeśli np. rzecznik stwierdzi poważne naruszenie praw konsumenta, to prawdopodobnie skierować sprawę do sądu oraz tam reprezentować pokrzywdzonych. Natomiast kiedy już toczy się postępowanie sądowe wytoczone instytucji finansowej przez klienta, to rzecznik też może wziąć udział w procesie (np. jako oskarżyciel posiłkowy). Rzecznik finansowy, może także działać jako mediator – tak, by strony konfliktu polubownie rozwiązały nurtujący ich problem.

Co ciekawe, do rzecznika finansowego można również zwrócić się, kiedy nie mamy bezpośredniej umowy z firmą finansową. Na przykład, kiedy nasz krewny uczestniczył w wypadku a my jako rodzina, mamy określone roszczenia do firmy ubezpieczeniowej. Nowe przepisy są także wysoce korzystne dla klienta, odnośnie czasu rozpatrywania reklamacji. A mianowicie, zażalenie zgłoszona przez klienta instytucji finansowej musi być rozpatrzona w ciągu 30 dni. A gdy np. bank czy SKOK jej wewnątrz tym terminie nie rozpatrzy – to przyjmuje się, że jest zasadna.

I instytucja finansowa musi rozstrzygnąć spór na pożytek klienta. Natomiast w wyjątkowych wypadkach, np. gdy sprawa jest skomplikowana – instytucja finansowa ma 60 dni na rozpatrzenie reklamacji. oraz tutaj także obowiązuje zasada domniemania. A to oznacza, że nierozpatrzenie reklamacji w ciągu 2 miesięcy przez instytucję finansową, oznacza poważanie reklamacji klienta. (Gdy instytucja finansowa tego nie zrobi, o całej sprawie powiadamia się rzecznika finansowego).

Jest też dobra wiadomość, dla osób które denerwuje nieporządek panujący na naszym rynku finansowym. Otóż oprócz funkcji interwencyjnej, ustawodawca umożliwił rzecznikowi finansowemu działanie wewnątrz obszarze informacyjnym oraz regulacyjnym. Rzecznik finansowy, może np. prowadzić kampanie informacyjne dla konsumentów rynku finansowego.

Może (a właściwie powinien), prezentować swoje uwagi oraz sugestie na temat projektów ustaw, które regulują działanie instytucji finansowych.

Powinien także zwracać się ku Rady Ministrów z propozycjami modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów albo też, uchwalenia nowych rozwiązań prawnych. Do kompetencji rzecznika, należy także śledzenie rynku finansowego i zgłaszanie KNF-ego, wszelkich nieprawidłowości występujących na rynku finansowym.

Publikacja: 13.01.2017

Opinie

Ocena:

Imię:

Treść:

Dodaj Opinię

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *