Deklaracja PIT-28, nie tylko dla przedsiębiorców

Formularz PIT-28 przeznaczony jest do rozliczeń rocznych podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów w uproszczonej formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 2016 złożą nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby uzyskujące dochody z najmu, dzierżawy albo podobnych umów poza działalnością gospodarczą.

Forma złożenia PIT 28 2016

Deklarację roczną można złożyć w formie papierowej albo rozliczyć PIT-28 internetowo. Aby poprawnie rozliczyć PIT-28 przez Internet wystarczy uważnie wyzyskiwać ze wskazówek programu do rozliczania pit. Rozliczenie PIT-28 online ani jest trudne oraz zajmuje niewiele czasu. Tak np. przy wypełnianiu PIT-28 program wyręcza podatnika w wykonywaniu obliczeń rachunkowych. Wystarczy zarejestrować dane, a resztę

pozostawić programowi. Przy wypełnianiu PIT 28 program samoczynnie dołączy do zeznania potrzebne załączniki.

Identyfikator podatkowy na PIT 28 2016

Na formularzu PIT 28 2016 należy wpisać numer identyfikacyjny według zasad obowiązujących od roku 2012*. Według znowelizowanych przepisów osoby fizyczne które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, winny posługiwać się numerem PESEL.

* źródło: https://www.pitax.pl/pit-28/

Numer PESEL podają czyli na druku PIT-28 osoby fizyczne, które płacą ryczałt od przychodów z tytułu prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo podobnych umów. PESEL na deklaracji PIT-28 obowiązuje tylko w przypadku umowy zawieranej prywatnie, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik nie musi posiadać NIP.

W deklaracji PIT-28 podają atrybut PESEL podatnicy, którzy są objęci rejestrem PESEL oraz:

nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej,nie są podatnikami podatku od towarów oraz usług,nie są płatnikami zaliczek na podatki,nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne albo zdrowotne.

Natomiast przedsiębiorcy oraz pozostali podatnicy którzy wybrali formę opodatkowania swoich dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na druku PIT-28 2016 wpisują NIP (numer identyfikacji podatkowej).

 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) obowiązuje podatników, którzy są:

osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL prowadzącymi działalność gospodarczą,podatnikami podatku od towarów oraz usług (VAT),osobami fizycznymi, nieobjętymi ewidencją PESEL, lecz które są podatnikami na podstawie odrębnych przepisów,płatnikami podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wysyłanie PIT-28 elektronicznie

Wypełniony PIT 28 online wysyłamy do urzędu skarbowego bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. układ e-Deklaracje zweryfikuje podatnika po podaniu przez niego danych autoryzujących (identyfikatora podatkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, wysokości przychodu sprzed dwóch lat podanej w deklaracji składanej w minionym roku).

Składając PIT 28 wskutek internet otrzymamy z urzędu skarbowego elektroniczne potwierdzenie wysłanego poprawnie zeznania – UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

 

Termin składania PIT 28

Rozliczenie ryczałtowe podatku jest forma uproszczoną, nie wymaga prowadzenia księgi przychodów oraz rozchodów, gdyż nie odlicza się kosztów.  Podatnikom łatwiej jest rozliczyć dokazywać z fiskusem.  Nie muszą też czekać na informacje roczne, aha jak podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatników. Ustawodawca przewidział czyli dla ryczałtowców najwcześniejszy termin rozliczeń, do 31 stycznia. Termin ten obowiązuje ryczałtowców składających formularze papierowe, jak oraz PIT 28 elektronicznie. PIT 28 internetowo można wysyłać aż do północy 31 stycznia, kiedy już urzędy skarbowe oraz poczty są zamknięte.

Termin składania PIT 28 w 2017 roku nie przesuwa się na późniejszą datę, gdyż 31 stycznia 2017 roku wypada we wtorek. Gdy końcowy dzień stycznia jest dniem wolnym od pracy, to termin złożenia deklaracji PIT-28 przekłada się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Zapisz

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *