Rejestry BIK i BIG, czyli strach ma wielkie oczy

Finanse osobiste Rankingi Kalkulatory Artykuły Poradnik finansowy

Rejestry BIK oraz BIG, czyli strach ma wielkie oczy

Każda osoba, która decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w formie kredytu lub pożyczki usłyszy o BIK-u lub o BIG-ach. Podpisując umowę, mało kto przygląda się tym instytucjom, a jest to błąd, gdyż mają one wpływ na aktualne zobowiązania i przyszłe zobowiązania. Co to jest BIK oraz co to jest BIG? Czym dokładnie się zajmują?

pozyczka

Na początku należy zdawać sobie sprawę, że na terenie Polski jest kilka instytucji, które przechowują dane o dłużnikach i ich zobowiązaniach finansowych. Nie są to rzeczy, które pozostają lilak echa. Zaciągnięcie kredytu, problem ze spłatą, pomyślność spłaty są notowane oraz zachowywane w bazach.

Dlaczego? Dzięki informacji gospodarczej oraz oj rozwojowy, banki i klienci wiedzą, na co mogą się zadecydować podpisując umowę kredytową i pożyczkowa.

Instytucje przechowujące informacje ach dłużnikach:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).

Biuro Informacji Gospodarczej

pozyczki 1
Biuro Informacji Gospodarczej jest komercyjną instytucją, która gromadzi informacje o dłużnikach. Jednocześnie godzi się wiedzieć, że BIG to nie jedna instytucja, lecz kilka niezależnych od siebie biur, w tym:

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów BIG, BIG InfoMonitor.

Każdy BIG prowadzi odrębną bazę danych oraz są one konkurencyjne dla siebie. Dla klienta oraz banku oznacza to, iż aby dokonać dokładnego sprawdzenia niezbędne jest sprawdzenie zapisów wszystkich Biur. Sprawdzany dłużnik może figurować w kilku bazach, jeśli wierzyciel złożył wniosek do kilku Biur. Jest z tym dużo zamieszania i duże zróżnicowanie cenowe.

BIG-i wśród różnych innych baz wyróżnia jednak fakt, że sami konsumenci mogą wpisywać do nich dłużników. Jednak podstawowym warunkiem jest wpisanie dobrego tytuły wykonawczego, świadczącego ach długu oraz konieczności pokrycia należności. Zazwyczaj takim tytułem jest sądowy nakaz zapłaty.

Jednocześnie niektóre BIG-i pozwalają na dodawanie pozytywnych komentarzy o konsumentach oraz przedsiębiorcach. Jest to przydatne podczas zasięganiu kolejnych kredytów, gdyż brak informacji o konsumencie, również może dowodzić na niekorzyść w niektórych przypadkach.

Co więcej BIG-i współpracują z każdym podmiotem, niezależnie od działu gospodarki – przedsiębiorstwa, instytucje, samorządy, osoby fizyczne. Z kolei BIK współpracuje jedynie z bankami oraz SKOK-ami, czyli instytucjami finansowymi.

Do BIG-a można wcelować poprzez:

zobowiązanie wynikające z umowy, zobowiązanie, które jest wymagane od 60 dni, minął miesiąc od dnia listu z upomnieniem o spłacie oraz jednocześnie ostrzegającego przed wpisem, kwota do spłacenia wynosi minimum 200zł.

W BIG można przechowywać również inne informacje, w tym informacje o klientach, którzy posługiwali się cudzym dowodem tożsamości lub sfałszowanym. Jednak dotyczy to tylko informacji ach podmiocie, w którym chciano go użyć oraz samego dokumentu. ach samym fakcie jest informowany zazwyczaj także ten, kogo dokument ukradziono, próbowano użyć lub sfałszowano. Jest to bardzo przydatne oraz pozwala chronić przed podpisaniem przez oszusta umowy kredytowej.

Kto oraz co może wiedzieć z BIG?

Konsument:

– siebie, raz na 6 miesięcy bezpłatnie,

– przedsiębiorcę, bez ograniczeń.

Przedsiębiorca:

– konsumenta, za zgodą sprawdzanego,

– przedsiębiorcę oraz siebie, bez ograniczeń.

Uwaga! – nie ma możliwości, żeby nabywca sprawdzał informacje o konsumencie.

BIG-i różnią się od innych instytucji tego typu, ale biura również różnią się między sobą, warto wiedzieć, czym dokładnie. Każde z nich ma inną ofertę, bazy danych inne informacje. Oto najważniejsze cechy każdego:

BIG InfoMonitor:

Dla konsumenta:

umożliwia dostęp do BIK oraz Związku Banków Polskicj, szybka rejestracja na stronie internetowej, łatwy rejestr zadłużonych, zdolność sprawdzenia siebie oraz przedsiębiorcy, brak prowizji od odzyskanych należności.

Dla firm:

ułatwia zdobycie Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo, stały monitoring zmian w zobowiązaniach płatniczych kontrahentów.

Dla instytucji:

możliwość ochrony finansów samorządów, wpisywanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru BIG dla gmin, dostęp do baz dla instytucji oraz podmiotów uprawnionych wg ustawy dotyczącej BIG.

Krajowy Rejestr Długów BIG

Dla konsumenta oraz firm:

FairPay – pozytywny portret firmy, sprawdzanie siebie oraz przedsiębiorcy, możliwość odzyskania zaległych odsetek, alimentów itp.

Dla firm:

możliwość odzyskania pieniędzy bez wypłacania prowizji, ochrona przedsiębiorcy, wypłacalności kontrahentów, monitorowanie finansów branży oraz konkurencji, wezwania do zapłaty dla dłużnika, przeniesienie na niego obowiązku zapłaty.

Rejestr Dłużników ERIF BIG

chwilowka
Dla konsumenta:

pozytywne informacje, gromadzenie ich, dozór zmian dotyczących przedsiębiorcy i siebie samego, sprawdzanie siebie oraz firmy.

Dla firm:

Certyfikat Bezpieczeństwa Należności, monitoring informacji pozytywnych oraz negatywnych o kontrahencie, zlecanie windykacji zewnętrznej firmie.

Dla instytucji:

wspieranie miast oraz gmin w walce ach zaległe alimenty, dobre rozwiązania dla wszystkich jednostek administracji państwowej oraz samorządowej.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG

chwilowki 1
Dla konsumenta:

sprawdzanie informacji o przedsiębiorcy, abonament na monitorowanie zgłoszonych dłużników.

Dla firm:

bezpłatne raporty o zmianach, stałe monitorowanie kontrahentów, sprawdzanie informacji o kontrahentach nawet w bazach niemieckich, austriackich oraz szwajcarskich.

Czy można zostać usuniętym z bazy BIG?

Istnieje możliwość wyjścia na prostą w branży pożyczkowej oraz usunięcia złych wpisów. Jednak można liczyć na to jedynie przy współpracy wierzyciela, gdyż samodzielnie, konsument nie ma możliwości usunięcia wpisu.

Tym samym warto wiedzieć, że wierzyciel ma za zadanie w ciągu 14 dni zgłosić informację o:

uregulowaniu długu, całkowitym albo częściowym, odzyskaniu dokumentu przez osobę uprawnioną (gdy doszło do nieupoważnionego użycia), nieprawdziwej informacji gospodarczej, przy założeniu, że wierzyciel nie działał w złej wierze, zmianie informacji gospodarczej innego rodzaju.

Obowiązkiem wierzyciela jest informowanie biura, że dług przejęła firma zewnętrzna. odmiennie informacja zostaje usunięta w ciągu 2 tygodni.

Co robić, jeżeli po spłacie wierzytelności dług nadal jest w BIG? Okazuje się, że klient ma małe pole manewru, gdyż nadal nie posiada możliwości samodzielnego usuwania wpisu. W takiej sytuacji najlepiej przedłużyć wierzycielowi wniosek o zaktualizowanie danych. Dodatkowo, we wniosku można poprosić ach poinformowanie innych podmiotów, np. banku, w którym dana osoba chce wziąć pożyczkę, że informacje zostały usunięte. Dzięki temu sytuacja klienta będzie lepsza, a jego opinia w banku bardziej pozytywna.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

kredyt
Kolejna instytucją, która zajmuje się dłużnikami jest Biuro Informacji Kredytowej. BIK stanowi instytucję, która gromadzi oraz udostępnia informacje związane z historia kredytową banków i SKOK-ów. Jest to podstawowa zróżnicowanie między nią a BIG-im.

BIG jest otwarty na szeroką klientelę, BIK nie. Jednak BIK ma obowiązek przechowywać wszystkie dane, negatywne oraz pozytywne, z kolei BIG-i nie muszą tego robić, mogą, ale zależy to od ich własnej woli.

Aż 90% informacji w bazie to dane pozytywne, mówiące o terminowych spłatach pożyczek oraz kredytów. Dodatkowo BIK posiada przydatne narzędzie mające ocenić zdolność kredytową, czyli scoring kredytowy.
chwilowki

Dobrze jest mieć świadomość, że Polska przoduje poniżej względem jakości posiadanych systemów informacjo kredytowej. Co więcej nie jedynie w Europie, lecz na świecie.

Aktualnie BIK współpracuje z:

54 SKOK-ami, 42 bankami komercyjnymi, 567 bankami spółdzielczymi.

BIK oferuje usługi także dla konsumentów. Można znaleźć dużo abonamentów, które są stworzone właśnie z myślą o klientach banków oraz instytucji finansowych innego rodzaju. Korzystanie z nich jest możliwe, jeśli wcześniej założy się konto na stronie internetowej BIK oraz wybierze się jeden z oferowanych abonamentów, czyli:

próbne rachunek – przeznaczone dla nowych klientów, które oferuje wszystkie opcje, akie są dostępne o ograniczonym działaniu, na dwa miesiące. Dzięki temu można przetestować serwis oraz zdecydować się na wybranie konkretnego abonamentu. Posiadacze konta BIK mogą tanio nabyć konto. podstawowe rachunek – darmowe podstawowe informacje, gwarantowane ustawą. Inne funkcje mogą stać się dokupione w zależności od potrzeb. Jeśli miało się wcześniej próbne, bez wyboru abonamentu, konto zmieni się w podstawowe automatycznie. premium konto – konto płatne, dla wszystkich tych, którzy chcą posiadać pełną informację kredytową na swój temat. Pozwala na korzystanie z wszystkich opcji i dodatkowych raportów oraz świadectw wiarygodności.

W ramach abonamentów można uzyskać dostęp do produktów:

Informacja Kredytowa – podstawowa informacja BIK, pozwala na udzielenie informacji o kredytach oraz zapytaniach kredytowych, pozwala na ocenę zdolności kredytowej, klient może otrzymać informacje raz na pół roku. zarys Kredytowy Plus – podstawowa informacja wzbogacona o dodatki: zobowiązania zamknięte oraz otwarte, zdolność kredytowa oraz jej ocena, dostępność w każdym momencie. BIK Pass – certyfikat mówiący o ocenie kredytowej klienta oraz stanie jego zobowiązań, informację można wydrukować lub dostać SMS-em, Alerty BIK – automatyczne powiadamianie klienta o wniosku kredytowym, dzięki czemu jest on lepiej chroniony w razie próby zaciągnięcia kredytu na jego dane. Można sprawdzić opóźnienia w spłatach zobowiązań. Za darmo dla osób mających konto próbne oraz premium, w podstawowym pakiecie trzeba dopłacić.

BIK daje wiele widoki sprawdzenia historii zadłużeń oraz zdolności kredytowej, co jest bardzo praktyczne.

Krajowy Rejestr Sądowy

kredyty
Rzadziej wspomnianą instytucją jest Krajowy Rejestr Sądowy, KRS. Jest prowadzony przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

W rejestrze są gromadzone dane dotyczące spółek, przedsiębiorców, instytutów, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń oraz organizacji. Co więcej KRS zajmuje się zwłaszcza zbieraniem informacji dotyczącej działalności przedsiębiorstw, wspólników, założycieli, stanu prawnego jaki posiada firma i procesów likwidacyjnych oraz upadłościowych.

Rejestr można wywnioskować za główny sposób informowania o funkcjonujących przedsiębiorstwach. Do KRS prawdopodobnie zajrzeć każdy, kto chce posiadać wiedzę na temat konkretnej firmy. Rejestr jest jawny dla przedsiębiorców oraz konsumentów i bezpłatny.

Jaki ma związek z dłużnikami?

KRS posiada rejestry:

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, spis przedsiębiorców, spis stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych itp.

Pierwszy z rejestrów jest najważniejszy jeśli chodzi o informacje o dłużnikach. W rejestrze znajdują się dane:

dłużników alimentacyjnych, właścicieli działalności gospodarczej nie spłacających długów upadłej firmy, osób posiadających sądowy zakaz prowadzenia działalności.

Jak wcelować do RDN?

Aby zostać wpisanym do rejestru trzeba wiedzieć, iż wpis dokonywany jest z urzędu, na podstawie wniosku lub ustawy o KRS. Konsument ma prawo zgłosić dłużnika, który jest osobą fizyczną, prowadzi działalność oraz zalega ze spłatą długu. To samo dotyczy osób nie plącących alimentów. Nie da się jedynie zarejestrować do rejestru firmy samej w sobie.

Wpisu dokonuje dokazywać podobnie jak w BIG-u. potrzebny jest tytuł wykonawczy, np. sądowy. Wniosek taki trzeba przełożyć do sądu rejonowego, odpowiedniego dla miejsca, w którym dłużnik zamieszkuje. Trzeba uiścić również ustawową opłatę – 300zł.

Dłużnik a RDN – wypisanie

Po 10 latach, w myśl działania ustawy, wpis zostaje usunięty z rejestru. Oznacza to, że nie jest on wówczas ujawniany. Okres ten prawdopodobnie zostać skrócony w wyniku uchylenia orzeczenia, które wpis spowodowało. aczkolwiek nie można cieszyć się przed czasem, nie oznacza to całkowego wykreślenia dłużnika z rejestru.

Gdzie mogą wpisać klienta parabanki?

Pożyczki w parabankach zazwyczaj nie wymagają sprawdzania baz informacyjnych. Dlaczego?

Jest to nie tylko chwyt reklamowy, lecz przede wszystkim luka dostępu do baz. Parabanki go nie posiadają. Wyjątkiem jest tylko taka firma pożyczkowa, która korzysta z BIG InfoMonitor.

Ze względu na to, że jest to jedyny BIG pracujący z BIK, dostęp do tej bazy jest ułatwiony. Stanowi to informację z drugiej ręki, jednak jest ona istotna oraz może sprawić odrzucenie lub przyznanie pożyczki. Jednak firmy pożyczkowe nie mają widoki zgłoszenia klienta do BIK.

Tak samo RDN jest poza zasięgiem firm tego typu, choć czy jest to plus, czy minus, zależy od osobistych przekonań.

chwilowki online

Takie ograniczenia nie powodują, że klient para banków jest bezkarny. Firmy nadal posiadają dostęp o BIG oraz to ach nich może zostać wpisany każdy, kto poważnie zalega z wypłatą, jeżeli firma podpisała wcześniej umowę z biurem. Dodatkowo parabank musi informować dłużnika o skutkach braku spłaty oraz wpisie do rejestru BIK.

Jeżeli tego nie zrobi wpis będzie mógł zostać podważony, jednak nawet takie sytuacje nie zostaną całkiem bez śladu.

Reasumując

Zarówno firmy, jak oraz klienci mają dużo możliwości, by zaciągnąć pożądane informacje oraz o sobie, oraz o innych przedsiębiorstwach. Jest w czym wybierać. Aby upewnić się, że firma jest rzetelna można wybrać bazę KRS, która jest dostępna bez ograniczeń. Dodatkowo można prześledzić swoją historię kredytową w BIK, a jeżeli to jest niewystarczające, założyć konto w BIG.

Jednak wsio to działa w obie strony. Klient może trafić do rejestrów. Czy warto ryzykować zwlekając ze spłatami? Zazwyczaj łatwiej zapobiegać, aniżeli leczyć, czyli w tym przypadku zastanowić się nad wzięciem pożyczki oraz możliwościami spłaty.

Publikacja: 16.03.2017

Opinie

Ocena:

Imię:

Treść:

Dodaj Opinię

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *