Rozliczenie PIT 2016/2017 z Małżonkiem

Rozliczanie PIT wspólnie z małżonkiem. Jakie warunki należy spełnić?

W 2016 roku nie zaszły znaczące zmiany w składaniu deklaracji podatkowych. Rozliczyć muszą się ogół Ci, którzy w danym roku podatkowym uzyskali jakiekolwiek przychody albo straty. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, możesz złożyć deklarację podatkową wspólnie z mężem/żoną. Jest to o wiele korzystniejsze, niż rozliczanie się samodzielnie.

Wspólne rozliczanie

W niektórych sytuacjach małżonkowie nie muszą zamykać oddzielnych rozliczeń podatkowych. Ten przywilej dotyczy też osób samotnie wychowujących dziecko. Wspólne rozliczenie z fiskusem jest szczególnie korzystne wtedy, jak dochody jednego z małżonków rozlokowane są w innym przedziale podatkowym, niż drugiego z nich. Również wtedy, kiedy jedno z małżonków zarabia na rodzinę, a drugie zajmuje się domem i kiedy dochody jednego z nich przekraczają rocznie kwotę 85.528 złotych, tymczasem drugiego nie. Dzięki takiemu rozliczeniu, jedno z nich uniknie obowiązku zapłacenia podatku przekraczającego 18 procent.

Warto pamiętać o tym, że razem rozliczać się mogą jednak Ci, których dochody opodatkowane są podług skali podatkowej. Wspólnie z małżonkiem nie mogą rozliczać się osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Warunki konieczne do wspólnego rozliczania małżonków

– po pierwsze, zawarcie związku małżeńskiego powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku podatkowego,

– po drugie, małżonkowie mają wspólność majątkową,

– po trzecie, małżonkowie nie rozliczają się kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a także podatkiem liniowym,

– po czwarte, małżonkowie zadeklarują zamiar wspólnego rozliczenia do końca kwietnia roku poprzedniego.

– po piąte, małżonkowie mieszkają na stałe w Polsce,

Z takiego rozliczenia mogą skorzystać także podatnicy, będący wdowcem/ wdową, a dotychczas posiadali wspólność majątkową ze zmarłym małżonkiem. Jedynym warunkiem takiego rozliczenia jest zawarcie związku małżeński przez rozpoczęciem roku podatkowego, w którym zmarł małżonek.

Miejsce zamieszkania, a wspólne rozliczenie

Łącznie mogą rozliczyć się też małżonkowie:

– którzy mieszkają w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,

– z których jeden podlega obowiązkom podatkowym w Polsce, a pozostały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie należącym ku Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Korzyści ze wspólnego rozliczania

Wspólne rozliczenie z fiskusem jest najkorzystniejsze wtedy, kiedy jeden z małżonków osiąga na tyle wysokie dochody, że spowoduje to wejście ku podatku obliczanego według wyższej stawki, czyli 32 procent. Jeśli małżonkowie osiągają dochody w wysokości 85 528 złotych, wówczas podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu oddzielnych deklaracji podatkowych. Formalności będzie ach wiele mniej, ponieważ wystarczy jedna deklaracja podatkowa.

Zapisz

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *