Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2017 – Nowe Zasady

Od 1 stycznia 2017 wiele przepisów podatkowych ulegnie zmianom. Szereg z nich dotyczy zasad powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów. Jakie są to zmiany? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów, czyli…

            Należy na początku jasno powiedzieć sobie, że nie każdy zakup dokonany przez polskiego przedsiębiorcę w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest z definicji zaliczany jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Aby dany zakup mógł być potraktowany jako WNT, zarówno nabywca towarów oraz usług, jak oraz dostawca muszą spełniać rząd wymogów ustawy o VAT.

W rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy nabywcą jest polski podatnik VAT, który samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą albo podatnik od wartości dodanej. Nabywane towary muszę służyć prowadzonej przez podatnika działalności. Dostawca zaś musi być podatnikiem VAT albo podatnikiem od wartości dodanej.

Dobrze jest wiedzieć, że WNT nie obejmuje wszystkich towarów. Nie można tą drogą nabyć między innymi: dostaw części transportu morskiego, lotniczego, dostaw, które służą zaopatrzeniu statków, monet, banknotów, walut, które używane są jako środek płatniczy, dostaw przeznaczonych ku użytku przez przedstawicielstwa, misje oraz urzędy dyplomatyczne, etc.. Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów nie mogą dokonać rolnicy rozliczający się ryczałtem, podatnicy, którym nie przysługuje prawno obniżenia podatku o VAT, podatnicy zwolnieni od podatku, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 150 000 zł i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, a których prognozowana sprzedaż nie przekracza kwoty 150 000 zł.

Zmiany w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów od 2017 roku

Dotychczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (imporcie usług, odwrotnych obciążeniach) uzależnione było od prawidłowego rozliczenia podatku należnego od tych transakcji. Po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku prawo od odliczenia podatku od tych transakcji będzie uzależnione od obowiązku rozliczenia podatku należnego za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym ten obowiązek powstał.

Co to znaczy? Do tej pory podatnik nie był ograniczony czasowo. Mógł rozliczyć się wewnątrz grudniu za transakcję dokonaną w lutym, jeśli dopiero wtedy stwierdziłby nierozliczenie transakcji z lutego. W świetle nowych przepisów będzie posiadać możliwość odliczenia podatku od transakcji gdy ujmie podatek należny, ach ile ten zostanie wykazany nie później niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym do niej doszło. W przypadku naszego lutego, mógłby załatwić formalności podatkowe do końca maja danego roku.

Co w przypadku spóźnień?

            Niestety, spóźnienia, niedotrzymanie terminów, które często ani wynika ze złej woli podatnika będzie skutkować zwiększeniem podatku należnego do wpłaty, a nawet odsetkami od zaległości podatkowej.

Minister Finansów twierdzi, że wprowadzenie wyżej opisanej zmiany było konieczne przez wzgląd na liczne nieprawidłowości, które związane były z deklarowaniem nabyć towarów oraz transakcji.

Zapisz

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *