Wiarygodność kredytowa czyli jaki masz scoring punktowy

ocena punktowa pożyczkodawcy

Każda firma pożyczająca gotówka sprawdza wiarygodność kredytową potencjalnego klienta, ocenia ryzyko ewentualnych kłopotów z odzyskaniem gotówki. Tyle, że różne są sposoby oraz zasady takiej oceny.

Banki muszą, firmy pożyczkowe mogą

Sprawdzenie wiarygodności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy jest zupełnie naturalne. Wszak sami nie pożyczamy wartościowych rzeczy pierwszej lepszej osobie. Powierzamy je tylko tym, których choć nieco znamy, ku których mamy choćby niewielkie zaufanie. Trudno się czyli dziwić, że instytucje finansowe dbają o swoje pieniądze. Banki mają wręcz obowiązek to czynić, gdyż pożyczane kwoty pochodzą z pieniędzy, które inni klienci powierzyli im w formie lokat. Stąd rygorystyczne wymagania, mnogość formalności, bo bankowcy wolą wykazać się maksymalną starannością przy udzielaniu pożyczki niż mieć kłopoty z pożyczką, która nie jest spłacana w terminie.

Pozabankowe firmy pożyczkowe obracają swoimi pieniędzmi, które wypracowały wcześniej. Od decyzji właścicieli oraz zarządów takich firm zależy, jak rygorystycznie będą sprawdzały swoich klientów, jeśli duże ryzyko są gotowe ponieść. Nie ma co ukrywać, że firmy pożyczkowe mają też nieco większą swobodę w ustalaniu różnych dodatkowych opłat za działania windykacyjne, większe możliwości podejmowania różnych „niestandardowych” działań przy niesolidnych dłużników.

Co kogo interesuje

scoringPodstawowa różnica w ocenie potencjalnego pożyczkobiorcy sprowadza się do spojrzenia na jego kredyty. Banki interesują się historią oraz aktualnymi zobowiązaniami klienta. Firmy pożyczkowe skupiają się na aktualnych zobowiązaniach. Obie grupy pożyczkodawców interesują się też oczywiście dochodami pożyczkobiorcy oraz jego majątkiem, który można by ewentualnie spieniężyć, gdyby ani regulował w terminie kolejnych rat.

Najłatwiej jest to zrobić bankom, w których pożyczkobiorca posiada konto oraz karty płatnicze. Spojrzenie w historię operacji na koncie, przyjrzenie się transakcjom dokonywanym kartami mówi bankowcom bardzo wiele o dochodach oraz wydatkach klienta. Najtrudniej ryzyko kredytowe ocenić parabankom, które chcąc rywalizować z bankami, ograniczają do minimum formalności oraz bazują na oświadczeniach klienta. Stąd wysokie oprocentowanie pożyczek wewnątrz firmach pożyczkowych oraz różne dodatkowe opłaty z nimi związane, w które wkalkulowane jest ryzyko, że kredyt nie zostanie spłacona.

Z opisanego podejścia wynikają często spotykane reklamy firm pożyczkowych, które podkreślają fakt udzielania pożyczek bez sprawdzania historii klienta wewnątrz Biurze Informacji Kredytowej („pożyczki bez BIK”, „pożyczki dla każdego”) i szybkość podejmowania decyzji („Decyzja w parę minut”, „Pieniądze w 15 minut na Twoim koncie”. Stoją one w opozycji do reklam bankowych, wewnątrz których nacisk kładzie się na niskie koszty („0 proc. prowizji”, „raty 0 proc.”).

Ten prosty podział zaczyna się jednak zacierać. Niektóre firmy pożyczkowe wprowadziły do swoich umów pożyczkowych zapisy pozwalające im na sprawdzenie historii kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Są też oraz takie, które podjęły pełną współpracę z BIK, tzn. wpisują do jego rejestrów swoich klientów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań.

Ocena w firmach pożyczkowych

Firmy pożyczkowe, które nie współpracują z BIK muszą jakoś sprawdzić swoich klientów, by ocenić ryzykowność pożyczenia im pieniędzy. Wbrew zapewnieniom, że rozdają gotówkę w kilka minut, nie zawsze jest możliwe uzyskanie pieniędzy chwilę po wejściu do oddziału z ulicy. Jeśli już, to przy niewielkich kwotach (rzędu kilkuset złotych), pożyczanych na krótki czas. Wówczas faktycznie wystarczy jedynie dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem oraz podanym adresem zamieszkania.

W niejeden przypadkach, podobnie jak w bankach, wymagane jest świadectwo o dochodach z zakładu pracy oraz wyciąg z konta (w ten sposób firma może się poinformować czy wynagrodzenie faktycznie wpływa na konto oraz czyż nie jest ono zajęte na poczet egzekucji komorniczej). Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o dostarczenie zaświadczeń z urzędu skarbowego czy ZUS potwierdzających, iż nie zalegają z płatnościami.

Różnica pojawia się w chwili weryfikacji dokumentów. Tu faktycznie firmy pożyczkowe mają przewagę – robią to szybko oraz od razu przedstawiają umowę do podpisu. Zawiera ona indywidualne warunki przyznane klientowi.

Są także inne sposoby zabezpieczania swoich pieniędzy przez firmy pożyczkowe. Jednym z nich jest wymóg podpisania weksla in blanco, który zostanie użyty w chwili niespłacenia pożyczki. Inny to podpisywanie umów tylko w domu klienta. Dlaczego? Tego nikt nie tłumaczy wprost. Można dokazywać jedynie domyślać, że chodzi o to, by reprezentant firmy zobaczył gdzie klient mieszka, co ma wewnątrz mieszkaniu. Może to być też pewna presja psychologiczna – „wiemy, gdzie oraz jak mieszkasz, niczego przed nami nie ukryjesz”.

Elementem oceny ryzyka pożyczenia pieniędzy są też pytania o wysokość opłat miesięcznych (czynsz, prąd, gaz, telefon itp.), wysokość rat spłacanych aktualnie kredytów, sytuację rodzinną, posiadany samochód, klejnoty czy papiery wartościowe. Nie sposób wskazać zamkniętego katalogu pytań, z którymi można się spotkać. Przepisy ani regulują w żaden sposób oceny ryzyka pożyczkowego wskutek parabanki, firmy te samodzielnie ustalają to, co chcą wiedzieć o kliencie, by móc ocenić jego wiarogodność kredytową. W naszym serwisie znajdziesz jednak strony drobiazgowo opisujące etapy wnioskowania o pożyczkę w różnych firmach pożyczkowych.

BIK – cóż to takiego?

bikBIK jest doskonałym źródłem wiedzy o naszych zobowiązaniach finansowych. Wiele firm pożyczkowych nie sprawdza jednak tego rejestru. Źródło: www.bik.pl

Wspomnieliśmy, że banki, tymczasem także niektóre firmy pożyczkowe, sprawdzają swoich klientów wewnątrz Biurze Informacji Kredytowej. Instytucji tej nie należy mieszać z rejestrem dłużników, do którego trafiają osoby mające kłopoty ze spłacaniem swoich zobowiązań. Taki rejestr to Biura Informacji Gospodarczej, czyli w rzeczywistości trzy firmy: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor i Europejski Rejestr Informacji Finansowej.

BIK to zbiór informacji ach zobowiązaniach kredytowych wobec banków oraz innych instytucji kredytowych. Do jego rejestrów trafiają wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania – kredyty, pożyczki, limity w koncie, karty kredytowe itp., w instytucjach współpracujących z BIK. Jest to więc spis osób korzystających w różnych okolicznościach z pożyczonych pieniędzy, wraz z informacjami o tym, czy miały jakiekolwiek kłopoty z ich zwrotem.

Dotychczasowa historia kredytowa w BIK (liczba zaciągniętych pożyczek, terminowość ich spłaty, aktywność w korzystaniu z karty kredytowej czy limitu w koncie, itp.) pozytyw informacje dotyczące zarobków, statusu zatrudnienia, sytuacji rodzinnej, wieku oraz różnych innych czynników, wprowadzane są do systemów bankowych oraz te, w oparciu o skomplikowane algorytmy, oceniają wiarygodność kredytową klienta, szacują czy wnioskujący ach pożyczkę ma możliwość jej spłaty.

Więcej o BIK

Ocena punktowa

Wspomniane wyżej czynniki pozwalają na podjęcie decyzji, czy w ogóle pożyczyć wnioskodawcy pieniądze. Natomiast ocena punktowa (scoring, od ang. score – punkt) jest podstawą do ustalenia konkretnych warunków finansowych – im wyższy scoring, zatem wyższa wiarygodność klienta, tym atrakcyjniejsze warunki pożyczki wolno mu zaproponować. Dlatego tak istotna jest świadomość tego, co znajduje się w BIK na nasz temat. Są tam bowiem odnotowywane wszelkie opóźnienia w regulowaniu rat, spłacie zadłużenia z karty kredytowej czy innych zobowiązań. Takie negatywne informacje obniżają liczbę punktów oraz mogą przekładać się na podwyższenie oprocentowania. Różnica wewnątrz pojedynczej racie nie będzie duża, ale przy kredycie hipotecznym sumarycznie złoży się zapewne na znaczną kwotę.

Trzeba pamiętać, że jeśli w BIK znajduje się informacja, że mieliśmy opóźnienie w spłacie jakiejś pożyczki przekraczające 30 dni, lub zdarzało dokazywać nam to wielokrotnie, możemy spotkać się z odmową udzielenia kredytu albo z żądaniem dodatkowych, ponadstandardowych zabezpieczeń.

W nietypowej sytuacji są ci, który nigdy nie korzystali z żadnych kredytów, nie mieli karty kredytowej ani limitu w koncie. Takim osobom nie można stworzyć scoringu, są one dla instytucji finansowych wielką niewiadomą oraz „na wszelki wypadek”, są im proponowane z reguły mniej korzystne warunki aniżeli osobom z zapisami w BIK.

Podobnie są traktowani ci, którym system wyliczy niewiele punktów, a przy tym spłacają już kilka kredytów. Wówczas, nawet mimo wysokiej zdolności kredytowej (wysokie dochody, niewielkie wydatki oraz inne obciążenia) tacy klienci mogą dostać niezbyt atrakcyjne warunki kredytu, gdyż ich wiarygodność kredytowa określona przez system będzie niska.

Scoring prezentowany jest w przedziale wartości od 192 ku 631 punktów, lub w postaci gwiazdek – od jednej do pięciu.

Liczba punktów przyznana danej osobie jest wartością zmienną. Zależy od aktualnych zapisów w BIK oraz może się zmieniać wysoce dynamicznie, choćby ze względu na złożenie kilku zapytań czy wniosków kredytowych, wpisanie przez bank informacji ach opóźnieniu w spłacie raty czy zadłużenia z karty kredytowej.

Instytucje finansowe powinny przynajmniej okoliczność w miesiącu wpisać do BIK informacje o stanie udzielonych przez siebie kredytów, czy są one spłacane regularnie, czy występują jakieś opóźnienia.

Historia zapisów

Co dzieje się z zapisami dotyczącymi konkretnych kredytów po ich spłaceniu? Odpowiedź zależy od tego, czy podpisując umowę kredytową pożyczkobiorca zgodził się na przetwarzanie informacji o historii spłaty kredytu także po jego całkowitej spłacie. Na takie wynik powinni się godzić ci, którzy są pewni, iż będą terminowo spłacać raty, bo takie informacji podnoszą ich ocenę punktową (zapisy przechowywane są w systemie przez 5 lat).

Takiej zgody ani powinny natomiast wyrażać osoby, które nie są pewne tego, jak będzie wyglądało spłacanie przez nie pożyczki. „Spóźnialscy” muszą mieć jednak świadomość, że nawet lilak ich zgody, w systemie widoczne są przez przejadać się lata wszelkie wpisy o opóźnieniu przekraczającym 30 dni w spłacie raty bądź należności z karty. Zapisy takie rzutują na ocenę wiarygodności kredytowej, obniżają scoring.

Jaki mam scoring?

lupaDane zapisane w BIK nie są wiedzą „tajemną”, ani są dostępne jedynie dla „wtajemniczonych”. Każda osoba ma prawo sprawdzenia czy w rejestrach BIK są jakieś zapisy na jej temat. Raz na 6 miesięcy można wystąpić z wnioskiem o podstawową, bezpłatną wersję raportu (są w niej informacje o historii kredytowej składającego pytanie, ale bez określenia, kto – jaka instytucja – ma ewentualnie zastrzeżenia do jego rzetelności).

Bez ograniczeń można za to wyzyskiwać z bardziej rozbudowanych, ale już płatnych, analiz. Dowiemy się z nich, m.in., która instytucja finansowa oraz kiedy wpisała informację na nasz temat. Może dokazywać zdarzyć, że została ona wpisana pomyłkowo albo figuruje w rejestrze choć minął już termin, kiedy mogła być przetwarzana przez BIK. W takiej sytuacji wolno zażądać od firmy, która dokonała wpisu dokonania jego korekty albo usunięcia go.

Wiedza ach wpisach na nasz temat jest szczególnie cenna wewnątrz sytuacji, gdy planujemy wzięcie pożyczki. Wcześniejsze sprawdzenie oraz ewentualne „wyprostowanie” historii w BIK uchroni nas przed nerwowymi sytuacjami, gdy będziemy składali wniosek kredytowy, negocjowali warunki pożyczki. Mając wiedzę o swojej historii wewnątrz BIK, można też postarać się o zbudowanie pozytywnej historii w BIK.

Jak zbudować swoją historię w BIK? Można wystąpić do swojego banku o przyznanie limitu w koncie, zwłaszcza, gdy jest on bezpłatny. Kolejna możliwość to wzięcie karty kredytowej, korzystanie z niej oraz terminowe spłacanie zadłużenia. wolno też kupić jakiś produkt na raty. Rozwiązanie to jest wielce „opłacalne”, jeśli są to naprawdę raty 0 procent. Każde z tych działań przysparza nam punktów oraz buduje nasz wizerunek jako osoby potrafiącej zarządzać kilkoma produktami finansowymi.

Trzeba posiadać jednak świadomość, że przy tworzeniu oceny punktowej kilkukrotnie większe znaczenie od korzystania z różnych produktów finansowych ma terminowość regulowania zobowiązań. Dlatego za wszelką cenę trzeba unikać powstawania opóźnień.

Certyfikat rzetelności

Wobec rosnącego zapotrzebowania na możliwość „pochwalenia się” swoją rzetelnością finansową, powstała usługa BIK Pass, czyli certyfikat kredytowy. Ma on postać pliku PDF, do obejrzenia, którego konieczne jest posiadanie kodu dostępu przekazywanego wnioskodawcy.

W certyfikacie zawarte są informacje niezbędne instytucji finansowej do oceny wiarygodności kredytowej klienta, przede wszystkim jego ocena punktowa, dane personalne i informacje nt. aktualnie spłacanych kredytów i tych, które zostały już zamknięte.

W przypadku „aktywnych” zobowiązań widnieje data i cel (np. kupno samochodu) ich zaciągnięcia, aktualny status (czy kredyt jest spłacany terminowo, czy są z nim jakieś problemy) oraz najgorszy z osiągniętych dotąd statusów. Zobowiązania „zamknięte” prezentowane są z datami zaciągnięcia oraz spłaty, statusem kredytu na dzień jego spłaty i z informacją o najgorszym statusie osiągniętym w historii spłaty.

Kredytodawca poznaje historię kredytową klienta bezpośrednio na stronie BIK, korzystając ze specjalnego kodu udostępnionego mu drogą elektroniczną przez osobę ubiegającą się o kredyt. Dane są więc zawsze aktualne, nie ma widoki ich sfałszowania.

Uzyskanie BIK Pass ani jest trudne. Należy zarejestrować się na portalu www.bik.pl, wybrać typ konta (bezpłatne próbne albo płatne), z którego chce się korzystać oraz potwierdzić swoje personalia osobowe.

Wiarygodność kredytowa czyli jaki masz scoring punktowy 4.9 (98.08%) 52 głosów Udostępnij: zdatny artykuł? Zapisz się do naszego newslettera.

Oprócz informacji o najlepszych pożyczkach, dostaniesz wiele ciekawych dodatków, których nie publikujemy na stronie.

Dlaczego warto się zapisać? Dowiesz się gdzie najkorzystniej wziąć pożyczkę. Dostaniesz informacje o nowych pożyczkodawcach na rynku. Otrzymasz wiele ciekawych dodatków nie publikowanych na stronie. Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu. Zaznacz wszystkie Akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych Zgadzam się na przekazywanie informacji handlowych Pożyczki bez BIK – ratunek czyż ryzyko? kredyt przez internet – co musimy wiedzieć przed oj podpisaniem? Info o akcji „Zanim podpiszesz”

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt integracyjny – czy wiesz jak wybrać najlepszy? Pożyczka od ręki, czyli gotówka już w kilka minut Czy oszczędzania można się nauczyć? Platforma edukacyjna Kapitalni.org od Wonga.pl Pożyczki dla zadłużonych, czyli co robić kiedy wciąż brakuje pieniędzy?

Ranking najlepszych kont bankowych :

ranking kont bankowych

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *